• Alonso José   PUERTA  

Alonso José PUERTA : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 5-и парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on terrorism in Spain EN  
- P5_DCL(2000)0013 - Приета  
Joan COLOM i NAVAL , Rosa DÍEZ GONZÁLEZ , Gerardo GALEOTE , Alonso José PUERTA , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Дата на внасяне : 18-09-2000
Срок : 18-12-2000
Дата на приемане : 05-05-2004
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2000)0494
Брой подписали : 413 - 18-12-2000