Alonso José PUERTA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-01-1993 : Група за Европейската обединена левица - Член
 • 12-01-1993 / 18-07-1994 : Независими

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Izquierda Unida (Испания)

членове 

 • 26-07-1989 / 18-04-1991 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между АКТБ и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 14-12-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 14-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 14-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 14-12-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-06-1990 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-06-1990 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 14-12-1992 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 14-12-1992 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 17-03-1992 / 09-12-1992 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 10-12-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Япония
 • 14-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Япония
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Япония