Charles E. BAUR : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 15-04-1993 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 10-06-1990 : Union pour la démocratie française - Parti social démocrate (Франция)
 • 11-06-1990 / 15-04-1993 : Parti social démocrate (Франция)

Председател 

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Канада
 • 11-02-1993 / 15-04-1993 : Делегация за връзки с Канада

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив и Съвета за сътрудничество в Персийския залив
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-1992 / 15-04-1993 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив
 • 15-01-1992 / 15-04-1993 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 11-02-1993 / 15-04-1993 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив