Pierre BERNARD-REYMOND : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 16-09-1997 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 17-09-1997 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 16-06-1996 : Union pour la démocratie française - Centre des démocrates sociaux (Франция)
 • 17-06-1996 / 19-07-1999 : Union pour la démocratie française - Force démocrate (Франция)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика

Заместник 

 • 21-07-1994 / 22-04-1996 : Комисия по външноикономически отношения
 • 22-04-1996 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 29-04-1996 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-10-1997 / 03-07-1998 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 03-07-1998 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария