Panayotis ROUMELIOTIS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между АКТБ и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по парични въпроси
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека