Mihail PAPAYANNAKIS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Συνασπισμόςτης Αριστεράς και της Προόδου (Гърция)

Председател 

 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

Заместник-председател 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Временна комисия по шапа
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council regulation establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0193/2000 -  
-
ENVI 
Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 (Hughes procedure) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0088/2000 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on a ban on cat and dog fur EN  
- P5_DCL(2003)0017 - Приета  
Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD  
Дата на внасяне : 22-09-2003
Срок : 22-12-2003
Дата на приемане : 18-12-2003
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2003)0605
Брой подписали : 346 - 18-12-2003
Писмена декларация on the election of the President of the European Commission by the European Parliament EN  
- P5_DCL(2002)0017 - Приета  
Jo LEINEN , Alain LAMASSOURE , Cecilia MALMSTRÖM , Monica FRASSONI , Mihail PAPAYANNAKIS  
Дата на внасяне : 17-10-2002
Срок : 17-01-2003
Дата на приемане : 16-01-2003
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2003)0027
Брой подписали : 320 - 16-01-2003
Писмена декларация on a Constitution for Europe EN  
- P5_DCL(2001)0003 - Отпаднала  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Mihail PAPAYANNAKIS  
Дата на внасяне : 21-03-2001
Срок : 21-06-2001
Брой подписали : 138 - 21-06-2001