Leyla ONUR : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
  • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник 

  • 11-06-1990 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите