Claudia ROTH : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 28-01-1997 : Група на Зелените в Европейския парламент - Председател
 • 29-01-1997 / 18-11-1998 : Група на Зелените в Европейския парламент - Председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 18-11-1998 : Bündnis 90/die Grünen (Германия)

Заместник-председател 

 • 03-03-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 30-01-1997 / 18-11-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 02-03-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-01-1997 / 18-11-1998 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи

Заместник 

 • 21-07-1994 / 18-01-1995 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 18-11-1998 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите