Hiltrud BREYER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 31-10-2013 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 31-10-2013 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

членове 

  • 09-12-2013 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

Заместник 

  • 27-11-2013 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси