• Hedwig   KEPPELHOFF-WIECHERT  

Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT : Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат 

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11