Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея