Ulla Margrethe SANDBÆK : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : JuniBevægelsen (Дания)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-02-2000 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07-03-2000 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 17-01-2002 / 24-03-2003 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the effects of pesticide exposure on residents and others in agricultural areas EN  
- P5_DCL(2003)0026 - Отпаднала  
Caroline LUCAS , Ulla Margrethe SANDBÆK , Pernille FRAHM  
Дата на внасяне : 17-11-2003
Срок : 17-02-2004
Брой подписали : 48 - 17-02-2004
Писмена декларация on a democratic and free Iran EN  
- P5_DCL(2003)0014 - Отпаднала  
Marco CAPPATO , Paulo CASACA , Carlo FATUZZO , Ulla Margrethe SANDBÆK , Michiel van HULTEN  
Дата на внасяне : 13-06-2003
Срок : 13-09-2003
Брой подписали : 21 - 13-09-2003
Писмена декларация on nuclear deterrence EN  
- P5_DCL(2000)0008 - Отпаднала  
Caroline LUCAS , Luisa MORGANTINI , Ulla Margrethe SANDBÆK , Patricia McKENNA  
Дата на внасяне : 16-05-2000
Срок : 16-08-2000
Брой подписали : 32 - 16-05-2000