Nicole PERY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-09-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател
 • 06-09-1994 / 15-07-1997 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 15-07-1997 : Parti socialiste (Франция)

Заместник-председател 

 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Европейски парламент
 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Бюро на Европейския парламент
 • 14-01-1997 / 14-07-1997 : Европейски парламент
 • 14-01-1997 / 14-07-1997 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Задкавказието
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Задкавказието
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 15-07-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 15-07-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 16-01-1997 / 15-07-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество