Sotiris KOSTOPOULOS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 07-06-1992 : Група на социалистите - Член
 • 08-06-1992 / 23-06-1993 : Независими
 • 24-06-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Комисия по правата на жените
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 19-03-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия