Yves A.R. GALLAND : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 01-08-1994 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
  • 02-08-1994 / 18-05-1995 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 18-05-1995 : Union pour la démocratie française - Parti radical (Франция)

членове 

  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 17-11-1994 / 18-05-1995 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Комисия по институционални въпроси
  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите