Gabriele SBOARINA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Заместник-председател 

 • 25-10-1991 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Полша
 • 15-01-1992 / 05-02-1992 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Естония, Латвия и Литва
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Швеция
 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по парични въпроси
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Швеция
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Естония, Латвия и Литва
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Швеция
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Естония, Латвия и Литва