Roberto SPECIALE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 31-12-1998 : Partito democratico della sinistra (Италия)
 • 01-01-1999 / 19-07-1999 : Democratici di Sinistra (Италия)

Председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по регионална политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 15-12-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека