Gianni BAGET BOZZO : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Италия)

Заместник-председател 

 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Япония
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Япония
 • 11-02-1992 / 13-03-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Япония
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати