Achille OCCHETTO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 08-05-2006 / 28-03-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 08-05-2006 / 17-05-2006 : Italia dei Valori - Di Pietro-Occhetto (Италия)
 • 17-05-2006 / 28-03-2007 : Indipendente (Италия)

Председател 

 • 12-09-2006 / 11-03-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 26-03-2007 / 28-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО

членове 

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 04-09-2006 / 11-09-2006 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 12-09-2006 / 11-03-2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 12-03-2007 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 26-03-2007 / 28-03-2007 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.