Giacomo PORRAZZINI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-01-1993 : Група за Европейската обединена левица - Член
 • 12-01-1993 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 31-12-1990 : Partito comunista italiano (Италия)
 • 01-01-1991 / 18-07-1994 : Partito democratico della sinistra (Италия)

Председател 

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Швейцария
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Швейцария
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Швейцария

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Делегация за връзки с Швейцария
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 09-12-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 10-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика