Mario Giovanni Guerriero RUFFINI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 15-09-1990 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 15-09-1990 : Democrazia cristiana (Италия)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 15-09-1990 : Делегация за връзки със страните от Машрека

членове 

  • 26-07-1989 / 15-09-1990 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 15-09-1989 / 15-09-1990 : Комисия по регионална политика и регионално планиране