Eva ORTIZ VILELLA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 14-12-2011 / 11-03-2012 : Делегация за връзки с Индия
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 12-03-2012 / 10-06-2012 : Делегация за връзки с Япония
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

Заместник 

 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-12-2011 / 12-02-2012 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно обявяването на Европейски ден на домашния сладолед  
- P7_DCL(2012)0010 - Приета  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 05-07-2012
Дата на приемане : 05-07-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0303
Брой подписали : 387 - 05-07-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси