Ewald STADLER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

  • 07-12-2011 / 14-01-2014 : Bündnis Zukunft Österreich (Австрия)
  • 15-01-2014 / 30-06-2014 : Die Reformkonservativen – REKOS (Австрия)

членове 

  • 19-01-2012 / 09-12-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 17-04-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 12-04-2012 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно обявяването на Европейски ден на домашния сладолед  
- P7_DCL(2012)0010 - Приета  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 05-07-2012
Дата на приемане : 05-07-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0303
Брой подписали : 387 - 05-07-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси