Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Полша)

членове 

  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
  • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси