Giulio Cesare GALLENZI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-1990 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

 • 26-07-1989 / 18-01-1990 : Комисия по външноикономически отношения
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния