Maria Adelaide AGLIETTA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Federazione dei Verdi (Италия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република