Rosaria BINDI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Председател 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по петициите

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между АКТБ и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 17-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 18-12-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
 • 17-09-1993 / 15-05-1994 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 17-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 18-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество