Margarida SALEMA O. MARTINS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Норвегия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Норвегия

Заместник 

 • 26-07-1989 / 09-05-1990 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека