Roberto BARZANTI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-01-1993 : Група за Европейската обединена левица - Член
 • 12-01-1993 / 14-02-1993 : Група на социалистите - Член
 • 15-02-1993 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 31-12-1990 : Partito comunista italiano (Италия)
 • 01-01-1991 / 18-07-1994 : Partito democratico della sinistra (Италия)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта

Заместник-председател 

 • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Европейски парламент
 • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Унгария
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Унгария
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

Заместник 

 • 26-07-1989 / 23-11-1989 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 10-03-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република