Roberto BARZANTI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 31-12-1998 : Partito democratico della sinistra (Италия)
 • 01-01-1999 / 19-07-1999 : Democratici di Sinistra (Италия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

членове 

 • 21-07-1994 / 22-07-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Япония