Manuel PORTO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 06-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Централна Азия и Монголия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Централна Азия и Монголия
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 11-04-1995 / 25-10-1995 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по парични въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)