Pedro PACHECO HERRERA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 18-07-1990 : Група Дъга в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1990 : Partido Andalucista (Испания)

членове 

  • 26-07-1989 / 18-07-1990 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 26-07-1989 / 18-07-1990 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики

Заместник 

  • 26-07-1989 / 18-07-1990 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта