Niels Anker KOFOED : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Venstre (Дания)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 03-09-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 18-07-1996 / 02-09-1996 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Латвия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия