John C.C. STEVENS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по парични въпроси

членове 

 • 21-07-1994 / 17-09-1995 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 18-09-1995 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 22-09-1995 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)