Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 27-05-1996 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 28-05-1996 / 19-01-1997 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 20-01-1997 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 28-05-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

членове 

 • 21-07-1994 / 28-05-1996 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 18-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване