Marcelino OREJA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-11-1990 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Заместник-председател
 • 19-11-1990 / 28-06-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 28-06-1993 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 28-06-1993 : Комисия по институционални въпроси

членове 

 • 26-07-1989 / 24-10-1991 : Делегация за връзки с Унгария
 • 15-01-1992 / 10-02-1992 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 15-01-1992 / 29-10-1992 : Делегация за връзки с Швеция
 • 11-02-1992 / 13-12-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика