Leopoldo ORTIZ CLIMENT : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 29-06-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 29-06-1993 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-10-1990 / 14-01-1992 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 29-06-1993 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 11-02-1993 / 29-06-1993 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 26-07-1989 / 11-10-1990 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 05-02-1992 / 29-06-1993 : Комисия по външноикономически отношения
 • 05-02-1992 / 29-06-1993 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 11-02-1993 / 29-06-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 26-05-1993 / 29-06-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство