René-Emile PIQUET : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 30-11-1994 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
 • 01-12-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Заместник-председател
 • 06-01-1995 / 21-01-1997 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 22-01-1997 / 30-04-1997 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 30-04-1997 : Parti communiste français (Франция)

Председател 

 • 14-02-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 17-11-1994 / 16-02-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 30-04-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 30-04-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 04-03-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 30-04-1997 : Делегация за връзки с Южна Африка