André SAINJON : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейския радикален алианс - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 11-03-1996 : Mouvement des Radicaux de Gauche (Франция)
 • 12-03-1996 / 19-07-1999 : Parti radical (Франция)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Канада
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Канада
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Канада