Patricia van der KAMMEN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 03-10-2012 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

  • 03-10-2012 / 30-06-2014 : Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)

членове 

  • 19-11-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 19-11-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник 

  • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси