Max SIMEONI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група Дъга в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Verts "Europe des peuples - Per un avvene corsu - Avenir corse" (Франция)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
  • 10-10-1991 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Организацията на обединените нации
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Унгария
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Унгария
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария