Monika PANAYOTOVA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 06-12-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 06-12-2012 / 30-06-2014 : ГЕРБ (България)

членове 

  • 11-12-2012 / 13-01-2013 : Делегация за връзки с Израел
  • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
  • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование

Заместник 

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

all-activities 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси