Claude J.E. ALLEGRE : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Parti socialiste (Франция)

членове 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

Заместник 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси