Yvon BRIANT : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 13-08-1992 : Група на Европейския демократичен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 13-08-1992 : Centre national des indépendants (Франция)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 14-02-1992 : Делегация за връзки с Австрия

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Комисия по външни работи и сигурност
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
  • 28-01-1992 / 13-08-1992 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване

Заместник 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 13-02-1992 / 13-08-1992 : Делегация за връзки с Япония