Maxime François GREMETZ : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-02-1994 : Коалиция на левите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 11-02-1994 : Parti communiste français (Франция)

Заместник-председател 

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 01-02-1994 / 11-02-1994 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 11-02-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Финландия
 • 15-01-1992 / 27-10-1993 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Финландия
 • 01-02-1994 / 11-02-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Финландия