Christine Margaret ODDY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 09-05-1999 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 10-05-1999 / 19-07-1999 : Green Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 29-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1997 / 12-02-1997 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 15-01-1998 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия