Andreas PITSILLIDES : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 04-03-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 04-03-2013 / 30-06-2014 : Democratic Rally (Кипър)

членове 

  • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
  • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
  • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 12-03-2013 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
  • 12-03-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси