Viviane REDING : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Parti chrétien social luxembourgeois (Люксембург)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
  • 19-01-2017 / 01-09-2018 : Комисия по международна търговия

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Комисия по конституционни въпроси
  • 12-07-2018 / 01-09-2018 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Предложения за акт на Съюза  
Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза относно скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори  
- B8-0302/2017  

Декларации