Fabrizio BERTOT : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 12-04-2013 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Италия)
  • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Италия)

членове 

  • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия

Заместник 

  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси