Christa RANDZIO-PLATH : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на комисии
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Съвет на председателите на комисии
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2003/49/EC as regards the possibility for certain Member States to apply transitional periods for the application of a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States (COM(2004) 243 - C5 0187/2004 - 2004/0076(CNS)) EN  
- A5-0276/2004 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation dans la province indonésienne d'Aceh (Atjeh) FR  
- B5-0302/2003  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128